Book

Nearby Attractions

Yue Xiu Park

988 Jie Fang Bei Road, Yue Xiu District

Opening hours: 06:00 - 21:00

Liu Hua Lake Park

100 Liu Hua Road, Yue Xiu District

Opening hours: 06:00 - 22:00

Pearl River Night Cruise

Yan Jiang Zhong Road, Yue Xiu District
Metro Line 2, Hai Zhu Square
(CNY 2 per trip, 10 minutes)

Opening hours: 18:30 - 22:00

T: +86 20 8375 3751
www.zhujiangyou.com

Shamian Island

Bai E Tan River Bank, Li Wan District
Metro Line 1 or 6, Huang Sha Station
(CNY 3 per trip, 20 minutes)

Opening hours: 24 hours

Canton Tower

222 Yue Jiang Xi Road, Hai Zhu District
Metro Line 3, Canton Tower Station
(CNY 4 per trip, 30 minutes)

Opening hours: 09:00 - 23:00

T: +86 20 8933 8222
www.cantontower.com

Guangzhou Chimelong Tourist Resort

Chimelong Tourist Resort, Ying Bin Road,
Pan Yu District
Metro Line 3 or 7, Hanxi Chimelong Station
(CNY 6 per trip, 45 minutes)

T: +86 20 3993 2888
Int.chimelong.com/GZ

Chen Clan Academy

34 Enlong Li, Zhongshan Qi Road

Opening hours: 09:30 - 17:30, Daily

T: +86 20 8181 4559

Museum of the Western Han Dynasty Mausoleum of the Nanyue King

867 Jiefang Bei Road

Opening hours: 09:30 - 17:30, Daily

T: +86 20 3618 2920

Sun Yat-Sen Memorial Hall

259 Dongfeng Zhong Road
Metro Line 2, Sun Yat-Sen Memorial Hall Station (CNY 2 per trip, 5 minutes)

Opening hours: 08:00 - 18:00, Daily

T: +86 20 8355 2030

Pedestrain Walk - Beijing Road

Beijing Road, Yue Xiu District, Guangzhou
Metro Line 1 or 2, Gong Yuan Qian Station
(CNY 2 per trip, 10 minutes)

T: +86 20 8339 0751